معنی و ترجمه کلمه وابسته به دستگاه عصبى نباتى به انگلیسی وابسته به دستگاه عصبى نباتى یعنی چه

وابسته به دستگاه عصبى نباتى

parasympathetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها