معنی و ترجمه کلمه وابسته به دلائل نظرى به انگلیسی وابسته به دلائل نظرى یعنی چه

وابسته به دلائل نظرى

visionary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها