معنی و ترجمه کلمه وابسته به دودمان پدرى به انگلیسی وابسته به دودمان پدرى یعنی چه

وابسته به دودمان پدرى

patrilineal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها