معنی و ترجمه کلمه وابسته به دوران کهنه سنگى اروپا به انگلیسی وابسته به دوران کهنه سنگى اروپا یعنی چه

وابسته به دوران کهنه سنگى اروپا

reindeer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها