معنی و ترجمه کلمه وابسته به دورهم اندیشى به انگلیسی وابسته به دورهم اندیشى یعنی چه

وابسته به دورهم اندیشى

telepathic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها