معنی و ترجمه کلمه وابسته به دوره بین عصر حجر قدیم و جدید به انگلیسی وابسته به دوره بین عصر حجر قدیم و جدید یعنی چه

وابسته به دوره بین عصر حجر قدیم و جدید

mesolithic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها