معنی و ترجمه کلمه وابسته به دوره زمین شناسى حاضر که از پایان دوره پلیستوسن شروع مى گردد به انگلیسی وابسته به دوره زمین شناسى حاضر که از پایان دوره پلیستوسن شروع مى گردد یعنی چه

وابسته به دوره زمین شناسى حاضر که از پایان دوره پلیستوسن شروع مى گردد

holocene

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها