معنی و ترجمه کلمه وابسته به دوره پالیوسین به انگلیسی وابسته به دوره پالیوسین یعنی چه

وابسته به دوره پالیوسین

paleocene

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها