معنی و ترجمه کلمه وابسته به رئیسه خاندان به انگلیسی وابسته به رئیسه خاندان یعنی چه

وابسته به رئیسه خاندان

matriarchal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها