معنی و ترجمه کلمه وابسته به رزم آرایى به انگلیسی وابسته به رزم آرایى یعنی چه

وابسته به رزم آرایى

strategic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها