معنی و ترجمه کلمه وابسته به روابط بین المللى به انگلیسی وابسته به روابط بین المللى یعنی چه

وابسته به روابط بین المللى

international

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها