معنی و ترجمه کلمه وابسته به روش آموزشى سقراط به انگلیسی وابسته به روش آموزشى سقراط یعنی چه

وابسته به روش آموزشى سقراط

maieutic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها