معنی و ترجمه کلمه وابسته به روغن به انگلیسی وابسته به روغن یعنی چه

وابسته به روغن

oleic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها