معنی و ترجمه کلمه وابسته به سبک معمارى در قرن هیجدهم به انگلیسی وابسته به سبک معمارى در قرن هیجدهم یعنی چه

وابسته به سبک معمارى در قرن هیجدهم

baroque

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها