معنی و ترجمه کلمه وابسته به سخنرانى به انگلیسی وابسته به سخنرانى یعنی چه

وابسته به سخنرانى

oratorical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها