معنی و ترجمه کلمه وابسته به سرب به انگلیسی وابسته به سرب یعنی چه

وابسته به سرب

plumbic
plumbous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها