معنی و ترجمه کلمه وابسته به سرخاندان به انگلیسی وابسته به سرخاندان یعنی چه

وابسته به سرخاندان

eponymic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها