معنی و ترجمه کلمه وابسته به سق به انگلیسی وابسته به سق یعنی چه

وابسته به سق

palating

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها