معنی و ترجمه کلمه وابسته به طرز استقرار اجزاء اتم در فضا به انگلیسی وابسته به طرز استقرار اجزاء اتم در فضا یعنی چه

وابسته به طرز استقرار اجزاء اتم در فضا

steric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها