معنی و ترجمه کلمه وابسته به فضله و کثافت به انگلیسی وابسته به فضله و کثافت یعنی چه

وابسته به فضله و کثافت

stercoraceous
stercoricolous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها