معنی و ترجمه کلمه وابسته به فعل گذشته به انگلیسی وابسته به فعل گذشته یعنی چه

وابسته به فعل گذشته

preterit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها