معنی و ترجمه کلمه وابسته به لگاریتم به انگلیسی وابسته به لگاریتم یعنی چه

وابسته به لگاریتم

logarithmic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها