معنی و ترجمه کلمه وابسته به مبحث اندازه گیرى بدن انسان به انگلیسی وابسته به مبحث اندازه گیرى بدن انسان یعنی چه

وابسته به مبحث اندازه گیرى بدن انسان

anthropometric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها