معنی و ترجمه کلمه وابسته به مدت تصرف یا اجاره به انگلیسی وابسته به مدت تصرف یا اجاره یعنی چه

وابسته به مدت تصرف یا اجاره

tenruial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها