معنی و ترجمه کلمه وابسته به معرفت شناسى به انگلیسی وابسته به معرفت شناسى یعنی چه

وابسته به معرفت شناسى

epistemologycal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها