معنی و ترجمه کلمه وابسته به مکتب معمارى گوتیگ به انگلیسی وابسته به مکتب معمارى گوتیگ یعنی چه

وابسته به مکتب معمارى گوتیگ

flamboyant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها