معنی و ترجمه کلمه وابسته به ناحیه قطب شمال به انگلیسی وابسته به ناحیه قطب شمال یعنی چه

وابسته به ناحیه قطب شمال

holarctic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها