معنی و ترجمه کلمه وابسته به نسبت یا خویشى به انگلیسی وابسته به نسبت یا خویشى یعنی چه

وابسته به نسبت یا خویشى

relation
relational

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها