معنی و ترجمه کلمه وابسته به همزیگرى به انگلیسی وابسته به همزیگرى یعنی چه

وابسته به همزیگرى

symbiotic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها