معنی و ترجمه کلمه وابسته به کاتابولیسم یا دگرگونى بافتها به انگلیسی وابسته به کاتابولیسم یا دگرگونى بافتها یعنی چه

وابسته به کاتابولیسم یا دگرگونى بافتها

catabolic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها