معنی و ترجمه کلمه وابسته به یا اهل شهر باستانى تروا به انگلیسی وابسته به یا اهل شهر باستانى تروا یعنی چه

وابسته به یا اهل شهر باستانى تروا

trojan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها