معنی و ترجمه کلمه وابسته سق به انگلیسی وابسته سق یعنی چه

وابسته سق

palatal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها