معنی و ترجمه کلمه وابستگى به بینى به انگلیسی وابستگى به بینى یعنی چه

وابستگى به بینى

nasality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها