معنی و ترجمه کلمه واجد شرایط شدن به انگلیسی واجد شرایط شدن یعنی چه

واجد شرایط شدن

qualify

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها