معنی و ترجمه کلمه واحد نمونه به انگلیسی واحد نمونه یعنی چه

واحد نمونه

sample

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها