معنی و ترجمه کلمه وارث درجه دوم که درصورت نبودن حخاجبى وارث مى شوند به انگلیسی وارث درجه دوم که درصورت نبودن حخاجبى وارث مى شوند یعنی چه

وارث درجه دوم که درصورت نبودن حخاجبى وارث مى شوند

heir presumptive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها