معنی و ترجمه کلمه وارونه مخروط به انگلیسی وارونه مخروط یعنی چه

وارونه مخروط

turbinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها