معنی و ترجمه کلمه واقع در اول به انگلیسی واقع در اول یعنی چه

واقع در اول

initiatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها