معنی و ترجمه کلمه واقع در سطح خارجى به انگلیسی واقع در سطح خارجى یعنی چه

واقع در سطح خارجى

exterior

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها