معنی و ترجمه کلمه واقع در میان یاخته ها به انگلیسی واقع در میان یاخته ها یعنی چه

واقع در میان یاخته ها

intercellular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها