معنی و ترجمه کلمه واقع در نیمه قدامى به انگلیسی واقع در نیمه قدامى یعنی چه

واقع در نیمه قدامى

premedial
premedian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها