معنی و ترجمه کلمه واقع در پشت زبان به انگلیسی واقع در پشت زبان یعنی چه

واقع در پشت زبان

retrolingual

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها