معنی و ترجمه کلمه واکنش نفوذ پذیرى مغناطیسى به انگلیسی واکنش نفوذ پذیرى مغناطیسى یعنی چه

واکنش نفوذ پذیرى مغناطیسى

reluctivity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها