معنی و ترجمه کلمه ورزش سبک به انگلیسی ورزش سبک یعنی چه

ورزش سبک

callisthenics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها