معنی و ترجمه کلمه ورزش سبک به انگلیسی ورزش سبک یعنی چه

ورزش سبک

callisthenics

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها