معنی و ترجمه کلمه ورزش هاى پنجگانه به انگلیسی ورزش هاى پنجگانه یعنی چه

ورزش هاى پنجگانه

pentathlon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها