معنی و ترجمه کلمه ورم غشاء مخاطى بینى به انگلیسی ورم غشاء مخاطى بینى یعنی چه

ورم غشاء مخاطى بینى

rhinitis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها