معنی و ترجمه کلمه وصف کننده به انگلیسی وصف کننده یعنی چه

وصف کننده

descriptive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها