معنی و ترجمه کلمه وضع حمل به انگلیسی وضع حمل یعنی چه

وضع حمل

childbirth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها