معنی و ترجمه کلمه وضع کننده مالیات به انگلیسی وضع کننده مالیات یعنی چه

وضع کننده مالیات

levier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها