معنی و ترجمه کلمه ولخرجى کردن به انگلیسی ولخرجى کردن یعنی چه

ولخرجى کردن

indulgence
lavish


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها